Explicació funcionament Placa

En un principi la nostra placa hauria d'haver sigut diferent, però davant la impossibilitat de fer funcionar el sensor d'humetat i temperatura, hem optat per una solució ràpida per a mostrar el funcionament del DSPIC.

El funcionament de la nostra placa es molt simple i secuencial

Una volta conectada la placa a 12 V, comença a parpalletjar el LED i s'inicia la presentació de la placa al display LED.

Una volta finalitzat aquest procés, la placa et fa una serie d'endivinalles, on incorporem un compte enrere sonor mitjançant un altaveu i la utilització del relé per a activar o desactivar el so, el compte enrere consta d'una serie de "piiit" seguits que van accelerant-se conforme acaba el temps. Una volta finalitzat el temps, la placa mostra per pantalla la resposta.

A la part final del programa, trobem una petita melodia feta amb el mateix mètode que el compte enrere.

Contacte

Aquesta placa ha estat feta per:

  • Toni Conca : toni.conca @ gmail.com
  • Pau Pastor : papases @ epsa.upv.es
  • Jorge gonzalez : jorgons1 @ epsa.upv.es