La Pedrera

 

     En l'any 1824, concretament el dia 6 de novembre, en la villa de Onil, es va notar la falta en la seua esglèsia parroquial, d'un viril i la sagrada forma, a més de altres joies, com una creu de Caravaca, la Pau i quatre campanetes. El dia 15 de novembre es van trobar les joies a Alacant, capturant al lladre però, no duia amb ell el viril amb la Sagrada Forma, donant en els posteriors interrogatoris, pistes falses, inculpant a altres veins de la vila d'Agost i Sant Joan.
.
Pedrera.jpg (74397 bytes)
Actuació del grup infantil a la Pedrera
.
     Amb la intenció de trobar les peces més valuoses, es va fer un escrupuló reconeisiment de totes les coves, cases derruides, corrals, i de tots els paratges sospitosos dels termes de les viles d'Onil, Ibi, Tibi i Castalla, pels justícies de les mateixes, baix la seua responsabilitat, acompanyats dels rectors, i totes aquelles persones interesades, avisades de que en cas de trobar-se el viril amb la Sagrada Forma, no es separaren del lloc on es trobara, fins que en ell es constituira el Tribunal, procurant posa la custòdia que corresponia i era deguda.
     Va voler la providència afavorir la trobada, a una dona, sumament pobra i desvalguda, vidua, veina de Tibi i de nom Teresa Carbonell, que buscaba amb altres veins, i que res sabia del lloc que era amagat el Viril. Va ser tanta l'emoció de Teresa buscant en el paratge de la Pedrera, que al alçar una llosa i altres pedres i brossa, va veure aparéixer el Viril amb Jesús Sacramentat, i xillant deia: "Vinguen, vinguen, que así està el nostre senyor robat".
     Era el 28 de novembre, diumenge, i en conmemoració a aquest fet, es va construir una ermita en el lloc on es va trobar al Nostre Senyor Robat. Actualment, eixe dea es celebra la festa de la Pedrera, amb romeria desde Tibi, misa en la ermita, a més de diversos actes com carreres, cucanyes i una actuació del grup de danses de Tibi.
.